Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Eindrapport VEG-CAT - Integrated Vegetable and Cattle Farming: Operationele Groep Oproep 2017

Eindrapport VEG-CAT - Integrated Vegetable and Cattle Farming: Operationele Groep Oproep 2017

Oorspronkelijke titel Eindrapport VEG-CAT - Integrated Vegetable and Cattle Farming: Operationele Groep Oproep 2017
Jaar uitgave 2020
Labels
Aantal pagina's 16
Bron: vlaanderen.be
28/08/2020
In welke mate kunnen groentetelers en rundveehouders beter samenwerken rond reststromen van de groenteteelt en rond vb. teeltrotaties, om de kringloop te sluiten en op die manier de wederzijdse efficiëntie verbeteren? In dit project VEGCAT creëerde ILVO een operationele groep van voornamelijk West-Vlaamse groentetelers en rundveehouders samen met …

In welke mate kunnen groentetelers en rundveehouders beter samenwerken rond reststromen van de groenteteelt en rond vb. teeltrotaties, om de kringloop te sluiten en op die manier de wederzijdse efficiëntie verbeteren? In dit project VEGCAT creëerde ILVO een operationele groep van voornamelijk West-Vlaamse groentetelers en rundveehouders samen met Inagro en enkele industriële partners. Doel was het in kaart brengen van de mogelijkheden om groentenbiomassa, die niet (meer) geschikt is voor menselijke consumptie, als voeder te gebruiken. Concreet ging het over gewasresten van spruiten als component in het rantsoen voor rundvee. Wat is de voederwaarde? Kan men ze langer bewaren door ze samen in te kuilen met andere voedermiddelen? Hoe zit het met oogst, verwerking, bewaring, wetgeving, logistiek, rendabiliteit, etc.? Een achterliggend motief van het project was om te streven naar een (nog) optimaler gebruik van de beperkt beschikbare hoeveelheid landbouwgrond met aandacht voor optimale teeltrotaties, opbrengst en ziektedruk in functie van een meer competitieve, duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

Bron: https://ilvo.vlaanderen.be/nl/zoekresultaten?q=Eindrapport+VEG-CAT+-+Integrated+Vegetable+and+Cattle+Farming%3A++Operationele+Groep+Oproep+2017&id=home&l=nl
Datum bronvermelding: 28/08/2020