Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Economische betekenis agrocomplex in West-Vlaanderen: eindrapport

Economische betekenis agrocomplex in West-Vlaanderen: eindrapport Bevat cijfers en/of statistieken Bevat open data

Jaar uitgave 2009
Labels
Aantal pagina's 140 , bijl.
Bron: wes.be
22/10/2020
De studie 'Economische betekenis van het agrocomplex in West-Vlaanderen' werd uitgevoerd door WES in opdracht van de provincie West-Vlaanderen. Het onderzoek werd afgerond in april 2009. West-Vlaanderen kampt al enkele decennia met een afnemend aantal land- en tuinbouwbedrijven. Dit kan de indruk wekken dat het belang van de land- en tuinbouw afne…

De studie 'Economische betekenis van het agrocomplex in West-Vlaanderen' werd uitgevoerd door WES in opdracht van de provincie West-Vlaanderen. Het onderzoek werd afgerond in april 2009.

West-Vlaanderen kampt al enkele decennia met een afnemend aantal land- en tuinbouwbedrijven. Dit kan de indruk wekken dat het belang van de land- en tuinbouw afneemt. Om het economisch belang van de land- en tuinbouw in termen van tewerkstelling en toegevoegde waarde in te schatten, liet de provincie West-Vlaanderen een grootschalig onderzoek uitvoeren naar het belang van het agrocomplex. Het agrocomplex omvat het geheel van met de land- en tuinbouw samenhangende activiteiten.

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van twee enquêtes, met name een enquête bij de land- en tuinbouwers zelf en een enquête bij de bedrijven die mogelijk in relatie staan tot de land- en tuinbouwsector.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn de volgende:

- er zijn momenteel nog 10.500 land- en tuinbouwbedrijven in onze provincie. Zij tellen circa 21.000 arbeidsplaatsen en creëren een toegevoegde waarde van 670 miljoen euro;
- daarnaast staan circa 4.700 West-Vlaamse bedrijven in relatie tot de land- en tuinbouw, als toeleverancier (metaalsector, bouw, financiële en zakelijke diensten, veterinaire diensten, vervoer, ...) of afnemer (voeding, handel, ...). In deze bedrijven zijn naar schatting ongeveer 24.000 arbeidsplaatsen gerelateerd aan de land- en tuinbouw. Zij creëren ongeveer 1,9 miljard euro toegevoegde waarde gerelateerd aan de land- en tuinbouw;
- circa 9% van de totale tewerkstelling en toegevoegde waarde in de West-Vlaamse economie staat in een directe of indirecte relatie met de land- en tuinbouw.