Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

De Vlaamse bioggassector: Stand van zaken en de emissie-inventarisatie

Bron: vmm.be
29-01-2024
Publicatiejaar: 2024 Aantal pagina's: 127

In deze studie uitgevoerd in opdracht van de VMM wordt een stand van zaken opgemaakt en de verwachte evoluties toegelicht voor uitstoot van de Vlaamse biogassector.

  • stand van zaken en verwachte evoluties;
  • een overzicht van de beschikbare emissiefactoren en emissiemetingen voor CH4, N2O, NOx en NH3 per processtap;
  • een evaluatie van de beschikbare data met betrekking tot het gebruiksdoel van de VMM en voorstellen om tot een zo goed mogelijke emissie-inventaris te komen;
  • inzicht in de onderlinge r…
Bron: https://www.vmm.be/publicaties/vlaamse-biogassector-stand-van-zaken-en-emissie-inventaris - 29-01-2024
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Termen(5)
Biogas
Luchtverontreiniging meten
Industrie en milieu
Methaanemissies
Industrie in Vlaanderen