KennisWest

Conceptnota duaal leren
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie

Conceptnota duaal leren

Is editie van SERV Advies
Jaar uitgave 2015
Labels
Aantal pagina's 19 p.
Taal Nederlands
De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vindt het positief dat de Vlaamse Regering het stelsel van leren en werken voor jongeren wil vernieuwen en versterken. De focus mag niet alleen op leerplichtige jongeren in de derde graad liggen, maar op de volledige doelgroep van 15 t.e.m. 25 jaar. De sociale partners benadrukken het belang van ee…

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vindt het positief dat de Vlaamse Regering het stelsel van leren en werken voor jongeren wil vernieuwen en versterken. De focus mag niet alleen op leerplichtige jongeren in de derde graad liggen, maar op de volledige doelgroep van 15 t.e.m. 25 jaar. De sociale partners benadrukken het belang van een goede screening en toeleiding naar duaal leren en sterke partnerschappen, vooral op sectoraal niveau. Tot slot moet er gelijktijdig met deze leerweg een volwaardige oplossing komen voor jongeren die nog niet arbeidsmarktrijp zijn.