Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

10 jaar versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering: Evaluatie van de impact op de transities naar werk en op de sociale uitgaven in de periode 2010-2020

Bron: rva.be
28-10-2022
Publicatiejaar: 2022 Aantal pagina's: 55

Op 1 november 2012 trad de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen in werking, de grootste hervorming van de werkloosheidsuitkering sinds de jaren 80. De RVA maakt nu, tien jaar later, in zijn laatste studie een evaluatie op van de maatregel.

Het ontwerpen van werkloosheidsuitkeringen vraagt een evenwichtsoefening tussen twee doelstellingen: het beschermen van werklozen tegen de gevolgen van het inkomensverlies en het inzetten op activatie om de terugkeer naar de arbeidsmarkt t…

Bron: https://www.rva.be/nl/10-jaar-na-de-versterkte-degressiviteit-van-de-werkloosheidsuitkeringen - 28-10-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Termen(5)
Werkloosheidsuitkeringen
Beleidsevaluatie
Belgische arbeidsmarkt
Auteur(2)
Nathalie Nuyts
Michiel Segaert