Bron: westtoer.be
17-11-2020
Periodiek - Jaarrapport

Trendrapport Toerisme Brugse Ommeland - Westtoer

Bron: westtoer.be
17-11-2020
Jaarlijks

In het trendrapport wordt het Brugse Ommeland gedefinieerd als de 16 gemeenten die volledig deel uitmaken van deze toeristische regio. De
randgemeenten van Brugge die ook opgenomen zijn in de toeristische werking voor het Brugse Ommeland kunnen niet worden afgezonderd.

De focus in dit trendrapport ligt op de trend 2018-2019. Belangrijkste om mee te geven is de trendbreuk in de vraagcijfers van FOD Economie vanaf 2015. Sinds 2015 bevraagt FOD Economie enkel nog de vergunde, aangemelde of erkende l…

Kennisdomeinen
Cijfers en statistieken
Toerisme en recreatie
Trefwoorden
Geografische duidingen
Brugse Ommeland, Toeristische en recreatieve regio (Beleidsregio)

Info