Bron: vandenbroele.be
13-09-2021
Periodiek - Tijdschrift

Impuls: Inspiratiebron voor gemeentemanagers

Bron: vandenbroele.be
13-09-2021
Driemaandelijks

Impuls is een unieke bron van informatie en inspiratie voor lokale managementteams. Elk nummer zoomt in op een bepaald thema. Dat wordt gekaderd en uitgediept, en aangevuld met relevante cases uit de praktijk. 

Impuls is het tijdschrift van Exello.net, de beroepsfederatie van (adjunct-)algemeen directeurs van de Vlaamse steden en gemeenten. De redactieraad bestaat uit een mix van academici, algemeen directeurs en beleidsmedewerkers, waarmee Impuls de brug slaat tussen de academische wereld en de…

Is raadpleegbaar bij
Kennisdomeinen
Lokaal beleid
Redactie
Exello.net vzw | Aalter
Digitaal beschikbaar
Van 01-01-2019
Fysiek beschikbaar
Van 01-01-2011

Info