KennisWest

NAR (Nationale Arbeidsraad)
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Overheidsdienst

NAR (Nationale Arbeidsraad)

Labels
Bron: cnt-nar.be
De wet van 29 mei 1952 geeft de NAR  de volgende bevoegdheden :   de eerste en belangrijkste bevoegdheid is het uitbrengen van adviezen of het formuleren van voorstellen betreffende sociale vraagstukken, aan de  Belgische regering en/of parlement; de tweede veeleer residuale bevoegdheid is het geven van adviezen over bevoegdheidsconflicten tussen …

De wet van 29 mei 1952 geeft de NAR  de volgende bevoegdheden :

 

de eerste en belangrijkste bevoegdheid is het uitbrengen van adviezen of het formuleren van voorstellen betreffende sociale vraagstukken, aan de  Belgische regering en/of parlement;

de tweede veeleer residuale bevoegdheid is het geven van adviezen over bevoegdheidsconflicten tussen paritaire comités.

Ingevolge de wet van 5 december 1968 is de NAR ook gemachtigd collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten voor het geheel van de economische bedrijvigheid of voor één van de bedrijfstakken. 

Bovendien heeft de NAR krachtens diverse wetten de opdracht adviezen te geven of voorstellen te doen vooraleer de desbetreffende uitvoeringsbesluiten worden aangenomen; dat geldt zowel voor het individueel en collectief arbeidsrecht (arbeidsduur, arbeidsovereenkomsten, bescherming van het loon …) als voor het socialezekerheidsrecht (onderwerping aan de sociale zekerheid, begrip "loon waarop bijdragen verschuldigd zijn", pensioenen …).

Bron: cnt-nar.be