Organisatie - Overheid

NLM (Nationale Landmaatschappij)

Gestopt

Met NLM zette de overheid meer vaart achter de uitvoering van de ruilverkavelingsprojecten. Globaal genomen werden in de periode 1970-1989 drie keer meer projecten afgewerkt (167 versus 56 akten) en zes keer meer areaal geherstructureerd (210.811 ha versus 31.752 ha) dan in de veertien jaar die daaraan vooraf gingen. De nieuwe projecten die op het getouw werden gezet, besloegen een grotere oppervlakte dan voordien. 

In regionaal opzicht trad een zekere verschuiving op, ten voordele van Vlaandere…

Bron: https://cagnet.be/page/ontwikkeling-vlm-in-een-maalstroom - 05-03-2024

Bij KB van 27 februari 1935 werd een Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom (NMKL) opgericht, met als drievoudige taak: 1) het kopen van gronden voor het stichten en inrichten van ‘kleine landeigendommen’ (of: kleine land- en tuinbouwuitbatingen voor gezinnen met een bescheiden inkomen); 2) het oprichten van plaatselijke of gewestelijke maatschappijen om de activiteiten inzake de kleine landeigendommen te stimuleren en 3) het financieel ondersteunen van deze erkende vennootschappen.

Bron: https://cagnet.be/page/ontwikkeling-vlm-zo-het-dorp - 05-03-2024

Identificatie

Vanaf 1970 Nationale Landmaatschappij
Naamwijziging
Maatschappelijke naam Nationale Landmaatschappij
Afgekorte naam NLM
Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom
Maatschappelijke naam Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom
Afgekorte naam NMKL
Termen(2)
Ruilverkavelingen
Plattelandsontwikkelingen

Info

Gestopt
01/01/1988
Opgericht
27/02/1935