Publicatie

Een nieuwe kijk op ruilverkaveling: planning en evaluatie: pilootproject poppel

Publicatiejaar: 1989 Aantal pagina's: 31
Fysiek in de collectie
Termen(2)
Ruilverkavelingen
Vlaams Gewest
Auteur(3)
Jaak Soetewey
Guido Van Huylenbroeck
R. Gielis