Organisatie - Beroepsfederatie of ledenorganisatie
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
West-Vlaamse Milieufederatie vzw | Brugge

West-Vlaamse Milieufederatie vzw | Brugge

Labels
Bron: westvlaamsemilieufederatie.be
11/06/2020
De West-Vlaamse Milieufederatie vzw verenigt en ondersteunt als koepelorganisatie natuur- en milieuverenigingen, werkzaam in West-Vlaanderen. De lidverenigingen zijn zowel lokale, als regionale, gewestelijke en thematische natuur- en milieuverenigingen.De West-Vlaamse Milieufederatie vzw zet zich in om de natuur en het leefmilieu in West-Vlaandere…

De West-Vlaamse Milieufederatie vzw verenigt en ondersteunt als koepelorganisatie natuur- en milieuverenigingen, werkzaam in West-Vlaanderen. De lidverenigingen zijn zowel lokale, als regionale, gewestelijke en thematische natuur- en milieuverenigingen.
De West-Vlaamse Milieufederatie vzw zet zich in om de natuur en het leefmilieu in West-Vlaanderen te beschermen en te verbeteren.
De West-Vlaamse Milieufederatie vzw doet dit door:

  • Expertise op te bouwen over actuele beleidsthema’s m.b.t. natuur en leefmilieu in brede zin via eigen onderzoek en kennis van partners.
  • De kennis en werking van de West-Vlaamse natuur en milieuverenigingen kwalitatief te verhogen door vrijwilligers en medewerkers van de lidverenigingen te ondersteunen. Dit gebeurt op zowel organisatorisch als inhoudelijk vlak in de vorm van een aanbod van actuele informatie, vorming en kansen tot uitwisseling en netwerking.
  • Een gecoördineerde stem te geven aan verenigingen, die zich in West-Vlaanderen belangeloos inzetten voor meer natuur en een beter leefmilieu. De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) vzw bundelt en ondersteunt hun voorstellen, noden en bezorgdheden en neemt ze, wanneer nodig, mee naar overleg met en advies aan bevoegde beleidsmakers, politieke partijen, overheden en organisaties.
  • Het centraal aanspreekpunt te zijn van het West-Vlaamse natuur en leefmilieumiddenveld voor zowel het provinciebestuur, andere overheden, de gewestelijke natuur- en milieuverenigingen, andere middenveldorganisaties en de pers.
  • Bovenlokale beleidsmakers en organisaties te inspireren, adviseren en ondersteunen voor meer natuur en beter leefmilieu in West-Vlaanderen.
Bron: http://www.westvlaamsemilieufederatie.be/visie-missie-waarden/
Datum bronvermelding: 11/06/2020