Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
AgII (Vlaams agentschap integratie en inburgering)

AgII (Vlaams agentschap integratie en inburgering)

Labels
Bron: integratie-inburgering.be
10/12/2019

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een
samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.

Bron: https://integratie-inburgering.be/over-ons/voorstellingstekst-en-logo
Datum bronvermelding: 10/12/2019