Laatste update
03-04-2022
Bron: integratie-inburgering.be
10-12-2019
Organisatie - Overheid

AgII (Vlaams agentschap integratie en inburgering)

Bron: integratie-inburgering.be
10-12-2019

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een
samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Agentschap Integratie en Inburgering
Ondernemingsnummer 0543307391
Maatschappelijke naam Agentschap Integratie en Inburgering
Adres Havenlaan 86C - 212, 1000 Brussel
Rechtsvorm Private stichting
Kennisdomeinen
Vlaams beleid
Mens en samenleving
Trefwoorden
Vlaamse overheidsorganisaties
Sociale integratie
Agentschap van

Info