Laatste update
03-04-2022
Bron: creg.be
10-06-2020
Organisatie - Overheid

CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas)

Bron: creg.be
10-06-2020

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Ze is een autonoom organisme met rechtspersoonlijkheid. Opgericht op basis van twee wetten van 29 april 1999 kwam de CREG tot stand op 10 januari 2000. Op die manier zette de Belgische wetgever de richtlijnen van het Europese Parlement en de Raad om naar Belgisch recht.

De opdracht van de CREG is dubbel: enerzijds verstrekt zij advi…

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ - COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS
Ondernemingsnummer 0267310422
Maatschappelijke naam COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ - COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS
Afgekorte naam CREG
Adres Nijverheidsstraat 26 , 1040 Brussel
Rechtsvorm Andere Rechtsvormen
Kennisdomeinen
Handel
Energie
Trefwoorden
Belgische overheidsorganisaties
Elektriciteitssectoren
Gassectoren

Info

Opgericht
10/01/2000