Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas)

CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas)

Labels
Bron: creg.be
10/06/2020
De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Ze is een autonoom organisme met rechtspersoonlijkheid. Opgericht op basis van twee wetten van 29 april 1999 kwam de CREG tot stand op 10 januari 2000. Op die manier zette de Belgisch…

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Ze is een autonoom organisme met rechtspersoonlijkheid. Opgericht op basis van twee wetten van 29 april 1999 kwam de CREG tot stand op 10 januari 2000. Op die manier zette de Belgische wetgever de richtlijnen van het Europese Parlement en de Raad om naar Belgisch recht.

De opdracht van de CREG is dubbel: enerzijds verstrekt zij advies aan de overheden, anderzijds oefent zij toezicht uit op de marktactoren. Eén van haar toezichtstaken is het vastleggen van de nettarieven op voorstel van de netbeheerders. Zo legt de CREG de tarieven vast voor het hogedrukgastransport georganiseerd door Fluxys en voor het gebruik van het hoogspanningsnet beheerd door Elia, alsook deze van de distributienetbeheerders. Verder staat de CREG in voor de berekening van de sociale tarieven en van de federale bijdrage. Ook is de CREG belast met het beschermen van de consumentenbelangen en van de marktwerking, zo nodig in samenwerking met de Raad voor de Mededinging. Een concreet voorbeeld van deze laatste opdracht is de CREG scan, waarmee consumenten hun huidige contract kunnen vergelijken met de andere tarieven op de markt. De CREG is ook voortaan bevoegd om alle Belgische energie prijsvergelijkers te controleren. De prijsvergelijker van Energie-vergelijker.be is het enige gecertificeerde vergelijkingstool.

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Commissie_voor_de_Regulering_van_de_Elektriciteit_en_het_Gas
Datum bronvermelding: 10/06/2020