Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Bron: fgov.be
09/06/2020
Het Ministerie van Economische Zaken werd in 1934 opgericht toen de eerste economische maatregelen moesten worden genomen met het oog op het economische en financiële herstel. Sindsdien onderging dit ministerie grondige herstructureringen en tal van fasen voor de regionalisering van bevoegdheden om vandaag de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en E…

Het Ministerie van Economische Zaken werd in 1934 opgericht toen de eerste economische maatregelen moesten worden genomen met het oog op het economische en financiële herstel. Sindsdien onderging dit ministerie grondige herstructureringen en tal van fasen voor de regionalisering van bevoegdheden om vandaag de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie te worden. Hierbij denken we vooral aan de regionaliseringen van 1980, 1988, 1993, 2001, 2011 en 2014. In het kort kan worden gesteld dat de federale staat alle economische bevoegdheden behoudt die onontbeerlijk zijn voor de verwezenlijking van de Economische en Monetaire Unie.

In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat de missie van de FOD Economie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dat opzicht wil de FOD Economie de goederen- en dienstenmarkt grondig kennen en goed ondersteunen om ze beter te stimuleren.

Bron: https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/missie-visie-waarden/missie
Datum bronvermelding: 09/06/2020