Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Ministerie van Middenstand en Landbouw (België)

Ministerie van Middenstand en Landbouw (België)

Labels
Het Ministerie van Middenstand en Landbouw was een Belgisch ministerie. Vanaf 25 mei 1895, bij de creatie van een afzonderlijk Ministerie voor nijverheid en arbeid, vormden landbouw en openbare werken een apart departement. In 1899 werd openbare werken daaruit gelicht, zodat van 1899 tot oktober 1908 een autonoom en vrij homogeen Ministerie van La…

Het Ministerie van Middenstand en Landbouw was een Belgisch ministerie. Vanaf 25 mei 1895, bij de creatie van een afzonderlijk Ministerie voor nijverheid en arbeid, vormden landbouw en openbare werken een apart departement. In 1899 werd openbare werken daaruit gelicht, zodat van 1899 tot oktober 1908 een autonoom en vrij homogeen Ministerie van Landbouw bestond dat tevens bevoegd was voor waters en bossen en voor jacht. Die autonomie was
ook aanwezig in de perioden 1918-1921, 1929-1932, 1934, 1835-1938, 1939-1944, 1944-1972, 1973-1977 en vanaf 1980 tot 1995. In de tussenliggende jaren en sinds 1995 werd landbouw periodiek gecombineerd met het eerste ministerschap (1926 ; 1932 ; 1939), binnenlandse zaken (1908-1910 ; 1944), openbare werken (1910 -1918 ; 1921-1925), economische zaken (1926; 1938-1939) en middenstand (1932-1934 ; 1934-1935; 1939; 1972-1973; 1977-1980; 1995-2002).

Op 15 oktober 2002 werd het toenmalige Ministerie van Landbouw en Middenstand opgeheven en werden de bevoegdheden overgedragen aan de gewesten.

 

Bron: Bisschop, C. en Van Molle, L., 'Het voormalige Ministerie van Landbouw' in: Van Den Eeckhout, P. en Vanthemsche, G. red., Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e - 21ste eeuw, 3de uitg., Brussel, 2009, pp. 522-527.
Datum bronvermelding: 09/06/2020