Organisatie - Onderwijs, opleidings- of informatiecentrum
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
UGent Power-Link | Oostende

UGent Power-Link | Oostende

Labels
De Universiteit Gent speelt met Power-Link een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van de kennis binnen het thema van duurzame en hernieuwbare energie(DHE) in Vlaanderen. Zo stimuleert Power-Link enerzijds de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheid en vormt het anderzijds een uithangbord voor Universiteit Gent in West-V…

De Universiteit Gent speelt met Power-Link een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van de kennis binnen het thema van duurzame en hernieuwbare energie(DHE) in Vlaanderen. Zo stimuleert Power-Link enerzijds de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheid en vormt het anderzijds een uithangbord voor Universiteit Gent in West-Vlaanderen.

Power-Link kan bogen op energie-expertise uit alle deskundige onderzoeksgroepen van de Universiteit Gent en kennisinstellingen en vertaalt deze expertise in educatieve, demonstratieve én investeringsprojecten op het UGent-wetenschapspark GreenBridge. Actuele projecten richten zich bijvoorbeeld naar kleine windturbines, alternatieve brandstoffen & tankfaciliteiten, de waterstofeconomie, smarttech in gridtoepassingen, etc.

Bron: ugent.be