Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij) sar

SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij) sar

Labels
Bron: salv.be
01/01/2018

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen,zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming.

Bron: https://www.salv.be/salv/pagina/wat-doen-we
Datum bronvermelding: 01/01/2018