Laatste update
22-09-2022
Bron: salv.be
01-01-2018
Organisatie - Overheid

SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij) sar

Bron: salv.be
01-01-2018

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen,zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming.

Identificatie

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
Maatschappelijke naam Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
Afgekorte naam SALV
Kennisdomeinen
Waterbeheer en Waterlopen
Landbouw
Vlaams beleid
Trefwoorden
Vlaamse overheidsorganisaties
Adviesorganen overheid
Visserijbeleid
Gelinkte personen
Wouter Vanacker
Koen Carels
secretaris

Info

Opgericht
06/07/2007