Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

SALV Advies, 31 januari 2024: Prioriteitennota visserij 2024-2029

Oorspronkelijke titel: Advies prioriteitennota visserij 2024-2029
Bron: salv.be
12-02-2024
Publicatiejaar: 2024 Editie: 31 januari 2024 Aantal pagina's: 27

De Technische Werkcommissie Visserij van de SALV richt de blik vooruit en wenst naar aanleiding van het verkiezingsjaar 2024 en de bestuurlijke wissels op Vlaams, federaal en Europees niveau haar aandachtspunten voor het visserijbeleid aan de toekomstige beleidsmakers kenbaar te maken. Deze prioriteitennota wil inspiratie kunnen bieden voor de opmaak van het Vlaamse beleid inzake visserij, van het federale beleid inzake leefmilieu en ruimtebeheer in het Belgische deel van de Noordzee (BNZ), en a…

Bron: SALV Advies, 31 januari 2024: Prioriteitennota visserij 2024-2029, pg. 3 - 12-02-2024
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Is editie van