Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
ABB (Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur)

ABB (Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur)

Labels
Bron: vlaanderen.be
30/05/2020
Dit agentschap van de Vlaamse overheid staat in voor het beleid omtrent lokale besturen (gemeenten, OCMW's en provincies), steden, gelijke kansen, integratie en inburgering, Brussel en de Vlaamse Rand. Wat betreft de lokale besturen houden zijn taken onder meer in: Voorbereiding regelgeving: Decreet Lokaal Bestuur (voormalig: gemeentedecreet, OCM…

Dit agentschap van de Vlaamse overheid staat in voor het beleid omtrent lokale besturen (gemeenten, OCMW's en provincies), steden, gelijke kansen, integratie en inburgering, Brussel en de Vlaamse Rand.

Wat betreft de lokale besturen houden zijn taken onder meer in:

  • Voorbereiding regelgeving: Decreet Lokaal Bestuur (voormalig: gemeentedecreet, OCMW-decreet en decreet intergemeentelijke samenwerking) en provinciedecreet
  • Verdeling van fondsen en subsidies, in het bijzonder het Gemeentefonds
  • Organisatie van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen (op basis van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 2011), en de betrokkenheid van de Vlaamse overheid bij de verkiezing van het Vlaams Parlement (dat federaal georganiseerd wordt)
  • Bestuurlijk toezicht op de lokale en provinciale besturen
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Agentschap_Binnenlands_Bestuur
Datum bronvermelding: 01/01/2018

Het agentschap heeft in Brussel haar hoofdzetel en vestigingen in Gent, Hasselt, Brugge, Leuven en Antwerpen.

Bron: https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html?searchWord=binnenlands+bestuur&_oudeBenaming=on&pstcdeNPRP=&po
Datum bronvermelding: 01/01/2018