Laatste update
13-02-2024
Bron: vlaanderen.be
30-05-2020
Kennistool - Datatool

ABB Gemeente- en stadsmonitor Vlaanderen

Bron: vlaanderen.be
30-05-2020

De Gemeente-Stadsmonitor is een omgevingsscanner die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en stad in beeld brengt. De monitor bevat meer dan 300 omgevingsindicatoren of -cijferreeksen, waarvan er ruim 100 worden verzameld door middel van een driejaarlijkse burgerbevraging. Bovendien zijn de indicatoren uit de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor en het Cijferboek Vlaamse Rand opgenomen in het dataportaal. Al deze indicatoren geven elk lokaal bestuur een uitstekend zicht op de staat v…

Bron: https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/over-de-gemeente-stadsmonitor - 27-03-2023