KennisWest

INR (Instituut voor de Nationale Rekeningen)
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Overheidsdienst

INR (Instituut voor de Nationale Rekeningen)

Labels
Bron: fgov.be

Het INR bestaat uit vertegenwoordigers van drie grote instellingen namelijk de FOD Economie, de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau.

Met medewerking van deze instellingen, maar onder eigen verantwoordeliikheid, maakt het Instituut statistieken van de nationale rekeningen en vooruitzichten op.

Bron: fgov.be