KennisWest

VPO (Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving)
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Overheidsdienst

VPO (Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving)

Het Vlaams Planbureau voor Omgeving bundelt activiteiten en middelen van het Departement Omgeving voor: het omgevingsonderzoek milieu en gezondheid bodembescherming ondergrond (natuurlijke rijkdommen) en diepe ondergrond de onderbouwing van de lange termijn plannen (bv. het Milieubeleidsplan en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) monitoring en eva…

Het Vlaams Planbureau voor Omgeving bundelt activiteiten en middelen van het Departement Omgeving voor:

  • het omgevingsonderzoek
  • milieu en gezondheid
  • bodembescherming
  • ondergrond (natuurlijke rijkdommen) en diepe ondergrond
  • de onderbouwing van de lange termijn plannen (bv. het Milieubeleidsplan en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen)
  • monitoring en evaluatie
  • coördinatie van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV), het ontsluiten van data en informatie met betrekking tot bodem, geologie, delfstoffen en geothermie via de verschillende tools die DOV aanbiedt.