Laatste update
19-06-2024
Bron: apbvonk.be
01-01-2018
Organisatie - Onderwijs, opleidings- of informatiecentrum

Vonk apb | Brugge

Bron: apbvonk.be
01-01-2018

Vonk versterkt lokale besturen met vorming en ondersteuning:

Vorming
Bouw als startende of ervaren ambtenaren (nieuwe) kennis op en ontwikkel je vaardigheden. Benut de praktijkrelevante deskundigheid en ervaring van onze gemotiveerde docenten en trainers.

Ondersteuning
Werk aan een duurzaam HR-management en een efficiënte organisatie in jouw lokaal bestuur. Laat je ondersteunen door Vonk bij de uitbouw van je HR-beleid, bij veranderingen of aanwervingen, of bij de coaching van individuele personee…

Bron: https://apbvonk.be/ - 27-04-2022

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vanaf 2016 Autonoom provinciebedrijf Vonk
Naamwijziging
Ondernemingsnummer 0666654175
Maatschappelijke naam Autonoom provinciebedrijf Vonk
Afgekorte naam APB Vonk
Adres Koning Leopold III-laan 41 , 8200 Brugge
Rechtsvorm Autonoom provinciebedrijf
Termen(6)
Opleidingen overheidspersoneel
Provinciaal beleid
Lerend netwerk
Fusie van(2)
WIVO (West-Vlaams Instituut voor de Vorming van Overheidspersoneel) vzw | Brugge
SBR (School voor bestuursrecht)

Info

Historische gebeurtenis
01/01/2016