Laatste update
03-04-2022
Bron: arhus.be
18-03-2021
Organisatie - Onderwijs, opleidings- of informatiecentrum

Arhus vzw | Roeselare

Bron: arhus.be
18-03-2021

In 2007 beslist het stadsbestuur van Roeselare de stadsbibliotheken te integreren in een nieuwbouw en uit te breiden tot een kennis- en leercentrum. Daaruit ontstaat ARhus.

ARhus is een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren dat inzet op leren, ondernemen en innoveren en een huis van de stad wil zijn voor al wie zich in en buiten Roeselare wenst bij te scholen en te ontwikkelen. Een huis dat toegang verschaft tot kennis en leren en partnerships afsluit die ondernemen en innover

Bron: https://www.arhus.be/visie/ - 22-03-2021

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

HET PORTAAL
Ondernemingsnummer 0808070574
Maatschappelijke naam HET PORTAAL
Commerciële naam Arhus
Adres De Munt 8 , 8800 Roeselare
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Trefwoorden
West-Vlaamse informatiecentra
Geografische duidingen

Info