Organisatie - Onderwijs, opleidings- of informatiecentrum - Overheidsdienst - Wetenschappelijke instelling of onderzoekscentrum
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
UNU-CRIS (Universiteit van de Verenigde Naties) | vestiging Brugge

UNU-CRIS (Universiteit van de Verenigde Naties) | vestiging Brugge

Labels
Bron: facebook.com
22/10/2020
Het Instituut voor Vergelijkende Regionale Integratie Studies van de Universiteit van de Verenigde Natie is één van de onderzoeks- en trainingsinstituten binnen het netwerk van de Universiteit van de Verenigde Naties (United Nations University; UNU). UNU is de academische arm van de Verenigde Naties en heeft haar hoofdzetel in Tokio. Een totaal va…

Het Instituut voor Vergelijkende Regionale Integratie Studies van de Universiteit van de Verenigde Natie is één van de onderzoeks- en trainingsinstituten binnen het netwerk van de Universiteit van de Verenigde Naties (United Nations University; UNU). UNU is de academische arm van de Verenigde Naties en heeft haar hoofdzetel in Tokio. Een totaal van 16 instituten en programma’s wereldwijd ondersteunen de universele doelstellingen van de VN door middel van onderzoek en capaciteitsontwikkeling. Via UNU worden vooraanstaande experts van over de hele wereld samengebracht om innovatieve en beleidsrelevante kennis te genereren en zo bij te dragen tot een betere toekomst.

De specifieke missie van UNU-CRIS is het creëren van een beter begrip over de processen van regionale integratie en samenwerking, en de gevolgen hiervan op een veranderende wereldorde. UNU-CRIS is gespecialiseerd in de vergelijkende studie van regionaal onderzoek, het toezicht op regionale integratie wereldwijd en de studie van interacties tussen regionale en globale organisaties. 

UNU-CRIS is een denktank van en voor de VN en is gelinkt aan de VN-organen die zich bezighouden met regionale integratie. Ze werkt in partnerschap met andere instituten en initiatieven met een focus op integratie en samenwerking.

De beginselen en beleidsprincipes van het wereldwijde UNU-systeem worden vastgelegd door de UNU Raad. Advies over onderzoek en activiteiten van capaciteitsopbouw, specifiek voor UNU-CRIS, worden gegeven door het Adviescomité. Dit is samengesteld uit vooraanstaande acadmici uit de hele wereld. Om haar academische doelen te bereiken steunt UNU-CRIS op een team van toegewijd permanent academisch personeel en niet-residentiële onderzoekers, gastonderzoekers, interns en trainees.

Bron: http://cris.unu.edu/node/9916
Datum bronvermelding: 22/10/2020