Laatste update
02-02-2023
Bron: vdab.be
01-01-2018
Kennistool - Informatie- of nieuwsportaal

VDAB Arbeidsmarktverkenner West-Vlaanderen

Bron: vdab.be
01-01-2018

In de provinciale arbeidsmarktverkenners wordt ingezoomd op de regionale arbeidsmarkt. Allerhande interessante provinciale arbeidsmarktinformatie wordt in deze Google-sites gebundeld.

Bron: https://www.vdab.be/trends/arbeidsmarktverkenners - 02-12-2020