Laatste update
19-06-2024
Bron: steunpuntwerk.be
22-03-2022
Kennistool - Datatool

Dashboard Vlaamse Arbeidsrekening: Bevolking naar socio-economische positie

Bron: steunpuntwerk.be
22-03-2022

Met de Vlaamse Arbeidsrekening krijg je zicht op heel wat belangrijke arbeidsmarktindicatoren tot op subregionaal en lokaal niveau via een raamwerk van verschillende administratieve bronnen.

Op deze cijferpagina kan je zowel cijfers over de totale bevolking terugvinden als de bevolking volgens socio-economische positie volgens leeftijd, geslacht en woonplaats.

Bij de opsplitsing naar socio-economische positie is een onderscheid tussen beroepsbevolking en de niet-beroepsactieve bevolking (op arbe…

Bron: https://www.steunpuntwerk.be/cijfers/vlaamse-arbeidsrekening-bevolking-naar-socio-economische-positie - 27-06-2023
Termen(10)
Werknemers
Cijfers en statistieken Vlaanderen
Sociaaleconomische indicatoren
Werkzaamheidsgraad
Cijfers en statistieken op regionaal niveau
Wordt gecoördineerd door(1)