Laatste update
19-06-2024
Bron: steunpuntwerk.be
22-03-2022
Kennistool - Datatool

Dashboard Vlaamse Arbeidsrekening: Bevolking naar socio-economische positie naar nationaliteit en migratieachtergrond

Bron: steunpuntwerk.be
22-03-2022

De Vlaamse Arbeidsrekening van het Steunpunt Werk is een intern consistente raming van kernvariabelen met betrekking tot de arbeidsmarkt op basis van verschillende administratieve bronnen.
Deze cijferpagina vormt een verder aanvulling op de cijfer reeks 'bevolking volgens socio-economische positie' en bevat enerzijds verdere uitsplitsingen naar nationaliteit en anderzijds verdere uitsplitsingen naar migratieachtergrond, maar bevat minder gedetailleerde gegevens naar leeftijd en geslacht.
Bij de …

Bron: https://www.steunpuntwerk.be/cijfers/vlaamse-arbeidsrekening-bevolking-naar-socio-economische-positie-nationaliteit-migratieachtergrond - 06-09-2023
Termen(8)
Cijfers en statistieken Vlaanderen
Sociaaleconomische indicatoren
Werkzaamheidsgraad
Cijfers en statistieken op regionaal niveau
Personen met een migratieachtergrond
Wordt gecoördineerd door(1)