Laatste update
08-12-2023
Bron: incijfers.be
18-08-2023
Kennistool - Datatool

Provincies in Cijfers Ruimte: Rapport , cijfers en grafieken op gemeenteniveau

Bron: incijfers.be
18-08-2023

Via de link kom je op de pagina Ruimte terecht.
Kies een gemeente en een bestuurlijk arrondissement, provincie, gewest of andere gemeente als vergelijkingsbasis.

Bron: https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/ruimte - 18-08-2023