Laatste update
05-12-2022
Bron: kindengezin.be
17-06-2022
Kennistool - Datatool

Kind en Gezin Kansarmoede-index

Bron: kindengezin.be
17-06-2022

Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële.

Kansarmoederegistratie door Kind en Gezin

Tijdens hun contacten met gezinnen gaan de verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin na of er signalen zi…

Termen(3)
Kinderen (0 tot 12 jarigen)
Kinderen (0 tot 12 jarigen)
Kansarmoede
In opdracht van(1)