Laatste update
19-06-2024
Bron: linkedin.com
04-10-2021
Kennistool - Datatool

GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein)

Bron: linkedin.com
04-10-2021
LOGIN VEREIST

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over (grond)werken, evenementen en hinder op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het platform zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijden we werken op omleidingstrajecten en detecteren we conflicten tussen grondwerken, werken en evenementen beter, om zo de (mobiliteits)hinder op het openbaar domein te minimaliseren.

Ook biedt het GIPOD de nodige informatie om de coördinati…

Bron: https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/generiek-informatieplatform-openbaar-domein-gipod - 06-04-2021

Het Generiek Informatie Platform Openbaar Domein wordt in de periode 2019-2021 vernieuwd. Het team van Informatie Vlaanderen met alle stakeholders van het GIPOD samen rond twee pijlers:

  • Faciliteren van de samenwerking door het ter beschikking stellen van kalenders, verslagen, planning, ...
  • Documenteren van alle aspecten van het GIPOD: context, functionele en ondersteunende modules, API, ...

Beide pijlers zijn volop in ontwikkeling en ze evolueren mee met het verloop van het project.

Bron: https://vlaamseoverheid.atlassian.net/wiki/spaces/NGC/overview - 06-04-2021