Kennistool - Kennisdatabank

Dataplatform Creatievesector Vlaanderen

Vlaanderen heeft een bloeiende creatieve sector zowel op creatief als op economisch vlak. Op basis van de meest recent beschikbare cijfers brengt het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid de economisch impact ervan in kaart. Op dit platform vind je cijfers terug over het aantal werkzame voltijdse equivalenten, zelfstandigen, omzet en de toegevoegde waarde van de creatieve sector. Evoluties doorheen de tijd of op regionaal of sectoraal vlak kan je zelf ontdekken do…

Bron: https://creatievesector.be/ - 22-05-2019