Laatste update
25-10-2021
Bron: inagro.be
01-01-2018
Dienstverlening - Adviesverlening

Inagro: labo & analyses - water

Bron: inagro.be
01-01-2018

Het laboratorium is geaccrediteerd door BELAC voor de analyse en monstername van:

  • water
  • grond
  • organische mest
  • plantaardig materiaal

Daarnaast biedt hun labo ook:

  • Officiële analyses aan in het kader van het mestdecreet via onze VLM erkenning.
  • Bodemanalyses in het kader van de MTR en randvoorwaarden via onze erkenning LNE.
  • Analyses erkend door het FAVV.