KennisWest

Inagro: labo & analyses - compost, mest en bodem
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Dienstverlening / Adviesverlening

Inagro: labo & analyses - compost, mest en bodem

Labels
Taal Nederlands
In opdracht van Inagro vzw | Roeselare
Bron: inagro.be
Het laboratorium is geaccrediteerd door BELAC voor de analyse en monstername van: water grond organische mest plantaardig materiaal Daarnaast bieden wij met ons labo: Officiële analyses aan in het kader van het mestdecreet via onze VLM erkenning. Bodemanalyses in het kader van de MTR en randvoorwaarden via onze erkenning LNE. Analyses erkend do…

Het laboratorium is geaccrediteerd door BELAC voor de analyse en monstername van:

  • water
  • grond
  • organische mest
  • plantaardig materiaal

Daarnaast bieden wij met ons labo:

  • Officiële analyses aan in het kader van het mestdecreet via onze VLM erkenning.
  • Bodemanalyses in het kader van de MTR en randvoorwaarden via onze erkenning LNE.
  • Analyses erkend door het FAVV.
Bron: inagro.be