Bericht
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
POM West-Vlaanderen: subsidie project Upskill

POM West-Vlaanderen: subsidie project Upskill

Publicatiedatum 26-06-2020
Labels
Redactie Vlaamse overheid
Bron: vlaanderen.be
22/04/2020
De Vlaamse Regering kent een cofinanciering toe van 2,38 miljoen euro aan het EFRO-project 1390 'UPSKILL', in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020. Met het UPSKILL-project willen POM West-Vlaanderen en VDAB inspelen op de mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod, waar digitalisering en automatisering een voortdurende bij…

De Vlaamse Regering kent een cofinanciering toe van 2,38 miljoen euro aan het EFRO-project 1390 'UPSKILL', in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020. Met het UPSKILL-project willen POM West-Vlaanderen en VDAB inspelen op de mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod, waar digitalisering en automatisering een voortdurende bijsturing van competenties nodig maken, terwijl opleidingsverstrekkers onvoldoende zijn uitgerust om de gevraagde digitale en technische vaardigheden te kunnen aanleren. UPSKILL moet de basis leggen voor een kwalitatief en vraaggericht opleidingsaanbod in West-Vlaanderen, met de focus op technische profielen in de speerpuntsectoren nieuwe materialen, voeding, industrie 4.0, blue energy en logistiek. De Vlaamse minister bevoegd voor Economie, Innovatie, Werk en Sociale Economie zal het subsidiebesluit ondertekenen.   

Bron: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/
Datum bronvermelding: 29/06/2020