Laatste update
19-06-2024
Bron: incijfers.be
19-09-2023
Bericht

Nieuw en geactualiseerd op provincies.incijfers.be (september2023)

Bron: incijfers.be
19-09-2023
Publicatiedatum: 19-09-2023

Wat is er nieuw op Provincies.incijfers.be?
• Thema Werken en Ondernemen | Arbeidsmarkt: dashboard inclusieve arbeidsmarkt.
• Thema Werken en Ondernemen | Economische activiteit: bruto toegevoegde waarde naar bedrijfstak, bruto toegevoegde waarde per werknemer naar bedrijfstak en beloning van de werknemers naar bedrijfstak (2008-2021).
• Thema Samenleving en Welzijn | Gezelschapsdieren: geregistreerde honden (2023), geregistreerde katten (2023), geregistreerde inbreuken dierenwelzijn (2008-2021), e…

Bron: Provincie.incijfers.be, nieuwsbrief september 2023 - 19-09-2023
Termen(10)
Cijfers en statistieken West-Vlaanderen
Cijfers en statistieken op lokaal niveau
Cijfers en statistieken Vlaanderen
Cijfers en statistieken armoede
Cijfers en statistieken huishoudens
Kennistools(1)