Artikel - Persartikel

VIL wil magazijnen dag én nacht open

Publicatiedatum: 28-10-2020
Met het project ‘Warehouse 24/7’ wil VIL door middel van technologische en infrastructuuroplossingen leveringen de klok rond mogelijk maken. Acht bedrijven zetten hier mee hun schouders onder.
 
Dal- en nachtdistributie als oplossing voor de congestie, de lange wachttijden op laad- en losplaatsen en de betere benutting van de infrastructuur is niet nieuw als idee. Net zomin als de bezwaren/belemmeringen ertegen: de twijfels over beveiliging en veiligheid, de extra kost van nachtelijke leveringen
Online raadpleegbaar
Kennisdomeinen
Technologie, IT en Communicatie  
Nieuwe technologieën
Analyses en onderzoek
Transport, logistiek en distributie
Trefwoorden
Distributiecentra
Onderzoeksprojecten en proefprojecten
Warehouse management
Organisaties
Artikel van