Bron: kw.be
01-04-2022
Artikel - Persartikel

Tien kustgecoro's pleiten voor gemeenschappelijke visie voor de kust: “Visie op kust nog te versnipperd”

Oorspronkelijke titel: “Visie op kust nog te versnipperd”
Bron: kw.be
01-04-2022
Publicatiedatum: 01-04-2022

“Er moet een gedragen langetermijnvisie komen voor de toekomst van de kust.” Die boodschap brengen de tien gecoro’s van de kust, de adviesraden voor ruimtelijke ordening van de kustgemeenten, in een manifest van tien bladzijden naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de wet op stedenbouw. Er zijn volgens de experten heel wat uitdagingen op vlak van klimaat, mobiliteit en urbanisatie, waar op vandaag een te versnipperde visie over bestaat.

Bron: Krant van West-Vlaanderen 2022-04-01 p44 (Door Leen Belpaeme) - 01-04-2022
Online raadpleegbaar
Om dit meteen te raadplegen, meld je gratis aan
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Kennisdomeinen
Milieu en natuur
Ruimtelijke ontwikkelingen
Streek- en provinciaal beleid
Lokaal beleid
Analyses en onderzoek
Trefwoorden
Kustbescherming in Vlaanderen
Beleidsanalyses
Geografische duidingen
Vlaamse kustgemeenten (alle gemeenten) (Geografische filter)
Personen
Georges Allaert
Organisaties