Artikel - Persartikel

Stand van zaken van het INN2POWER-project, dat de groene waterstof in de Noordzeeregio ondersteunt

Oorspronkelijke titel: Stand van zaken van groene waterstof in de Noordzeeregio
Bron: blauwecluster.be
09-12-2020
Publicatiedatum: 13-10-2022

Waterstof is licht, kan gemakkelijk worden opgeslagen, bevat veel energie en veroorzaakt geen directe uitstoot van verontreinigende stoffen of broeikasgassen. Waterstof kan dan ook potentieel een significante bijdrage leveren aan de transitie naar schone energie.

Eind september werd het 'Green Hydrogen: State of the Nations Summary Report' gelanceerd. Dit rapport geeft duidelijk weer hoe men in België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk tegen groene waterstof aankijkt…

Bron: https://www.blauwecluster.be/nieuws/stand-van-zaken-van-groene-waterstof-de-noordzeeregio - 13-10-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen