Bron: vandenbroeleconnect.be
03-12-2021
Artikel - Vakartikel

Managementrapportering en de beleids- en beheerscyclus: Overkoepelende inzichten van het Agentschap Binnenlands Bestuur

Bron: vandenbroeleconnect.be
03-12-2021
Publicatiedatum: 03-12-2021

Lokale besturen geven blijk van creativiteit en doorzettingsvermogen om effectief werk te maken van een doorgedreven managementrapportering. Maar hoe ziet het Agentschap Binnenlands Bestuur de opportuniteit voor lokale besturen om hun rapportering verder te verfijnen? Bart Van Dooren, afdelingshoofd lokale financiën, en Geert Mertens, adviseur, verzorgen de helikopterview en maken van de gelegenheid gebruik om ook even te landen om de actuele case omtrent coronasubsidies nader te exploreren.

Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen