Artikel - Persartikel
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Fiscale inkomsten van Vlaamse gemeenten: gegevens via de tool 'Provincies in Cijfers'

Fiscale inkomsten van Vlaamse gemeenten: gegevens via de tool 'Provincies in Cijfers' Bevat cijfers en/of statistieken Bevat open data

Oorspronkelijke titel Fiscale inkomsten van gemeenten: gegevens via de tool 'Provincies in Cijfers'
Publicatiedatum 12-10-2021
Labels
Is artikel van kennistools Provincies in Cijfers.be
Bron: incijfers.be
23/07/2020
Voor de financiering van hun werking kunnen gemeenten putten uit verschillende inkomstenbronnen. Volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur is ongeveer 40% van de totale ontvangsten toe te schrijven aan de fiscale ontvangsten, waarvan het grootste deel afkomstig is uit de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de …

Voor de financiering van hun werking kunnen gemeenten putten uit verschillende inkomstenbronnen. Volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur is ongeveer 40% van de totale ontvangsten toe te schrijven aan de fiscale ontvangsten, waarvan het grootste deel afkomstig is uit de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV). Naast de fiscale ontvangsten zijn ontvangen subsidies een tweede grote inkomstenbron. De subsidies zijn op te delen in algemene werkingssubsidies, die volledig voorwaardenvrij verleend worden door de Vlaamse overheid, en specifieke subsidies, die verleend worden voor welbepaalde doelen of opdrachten.

Bron: Nieuwsbrief Provincies in Cijfers oktober 2021
Datum bronvermelding: 12/10/2021