Artikel - Persartikel

EU erkent potentieel van drijvende zonnepanelen op zee

Bron: blauwecluster.be
09-12-2020
Publicatiedatum: 27-05-2022

Zonne-energie op zee kan in de toekomst mogelijk een belangrijke rol spelen in onze energievoorziening. Daarbij kijkt men vooral naar de offshore windparken, aangezien er geen grote schepen tussen offshore windmolens mogen varen.

Bron: https://www.blauwecluster.be/nieuws/eu-erkent-potentieel-van-drijvende-zonnepanelen-op-zee - 02-06-2022
Online raadpleegbaar