Artikel - Vakartikel
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Een blik op het profiel van de Vlaamse leerlingen

Een blik op het profiel van de Vlaamse leerlingen Bevat cijfers en/of statistieken

Oorspronkelijke titel Cijfer van de maand: Een blik op het profiel van de Vlaamse leerlingen
Publicatiedatum 14-09-2021
Labels
Is artikel van kennistools Provincies in Cijfers.be
Bron: incijfers.be
23/07/2020
Afhankelijk van het socio-economisch profiel van hun leerlingen, krijgen Vlaamse basisscholen extra werkingsmiddelen en omkadering. Dit profiel wordt opgesteld aan de hand van een aantal leerlingenkenmerken: het al dan niet krijgen van een schooltoelage, de thuistaal van de leerlingen en het hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder. In 2020 …

Afhankelijk van het socio-economisch profiel van hun leerlingen, krijgen Vlaamse basisscholen extra werkingsmiddelen en omkadering. Dit profiel wordt opgesteld aan de hand van een aantal leerlingenkenmerken: het al dan niet krijgen van een schooltoelage, de thuistaal van de leerlingen en het hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder. In 2020 waren meer dan 735.000 leerlingen ingeschreven in het lager of kleuteronderwijs. 38,6% van hen kreeg een schooltoelage, 23,3% had een andere thuistaal dan het Nederlands en 20,6% had een moeder zonder diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs.

Bron: Nieuwsbrief Provincies in Cijfers, september 2021
Datum bronvermelding: 21/09/2021