Artikel - Persartikel

Drie nieuwe plattelandsprojecten krijgen samen 333.551,36 euro steun

Publicatiedatum: 06-12-2021

Drie nieuwe West-Vlaamse plattelandsprojecten ontvangen samen 333.551,36 euro provinciale, Vlaamse en Europese steun. Het gaat om drie projecten in het kader van Leader Westhoek.

Biofilm, gevaarlijk onzichtbaar
Met dit project wil het provinciaal onderzoekscentrum Inagro het probleem van biofilm, een vaak ongekende, vuile laag aan de binnenkant van waterleidingen, onder de aandacht brengen bij de veehouders. Door intense begeleiding en verschillende wateranalyses wil Inagro de gezondheid van de d…

Bron: persbericht - 07-12-2021
Online raadpleegbaar
Kennisdomeinen
Waterbeheer en Waterlopen
Ruimtelijke ontwikkelingen
Handel
Vlaams beleid
Streek- en provinciaal beleid
Trefwoorden
Provinciale subsidies
Vlaamse subsidies
Plattenland
West-Vlaamse musea
Culturele en toeristische projecten
Geografische duidingen
Westhoek, Gebiedsgerichte werking
Ontwikkelingen
Organisaties