Artikel - Vakartikel

West-Vlaanderen is bakermat van escape games in ons land

Bron: © LECTRR
30-06-2020
Publicatiedatum: 29-06-2020

De voorbije jaren maakte de sector van de escape games een bliksemsnelle opmars. Dat is ook het geval in West-Vlaanderen, dat overigens in Ieper in 2014 de binnenlandse primeur kreeg. De kustprovincie kent ook de grootste concentratie aan escape rooms in ons land, in relatie tot het aantal inwoners.

Digitaal in de collectie