Artikel - Vakartikel
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Build & Care, een digitaal platform dat bouw en zorg verenigt

Build & Care, een digitaal platform dat bouw en zorg verenigt

Publicatiedatum 08-02-2021
Labels
Bron: foto Versluys
08/02/2021
In ons land is er een duidelijke tendens merkbaar waarbij senioren hun woning verkopen om zich aan de kust te vestigen. Dit is een van deredenen waarom West-Vlaanderen koploper is op het vlak van vergrijzing.Ook de nood aan woningen en appartementen die aangepast zijn aan de behoeftes van deze senioren stijgt. Omdat een groot deel vanhet kustpatri…

In ons land is er een duidelijke tendens merkbaar waarbij senioren hun woning verkopen om zich aan de kust te vestigen. Dit is een van de
redenen waarom West-Vlaanderen koploper is op het vlak van vergrijzing.
Ook de nood aan woningen en appartementen die aangepast zijn aan de behoeftes van deze senioren stijgt. Omdat een groot deel van
het kustpatrimonium uit de jaren ’70 en ’80 dateert, is het vaak niet meer geschikt voor deze oudere bevolkingsgroep.