Bron: inagro.be
01-01-2018
Artikel - Persartikel

Boeren voor boerenlandvogels in West-Vlaanderen

Bron: inagro.be
01-01-2018
Publicatiedatum: 31-03-2021

Inagro en Boerennatuur Vlaanderen willen akker- en weidevogels onder de vleugels nemen. Een nauwe samenwerking met de West-Vlaamse Regionale landschappen en Stadlandschappen staat daarin voorop. Naast kennisuitwisseling, optimalisatie en implementatie van bestaande vogelvriendelijke maatregelen willen ze ook nieuwe initiatieven uittesten en opschalen naar gans West-Vlaanderen. Door dat te koppelen aan een gunstig verdienmodel voor landbouwers, hopen ze het draagvlak bij de landbouwers te vergrot

Digitaal in de collectie
Artikel van