Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Woonbeleidsplan Ruiselede 2013-2019

Bron: wonen-regio-tielt.be
05-08-2022
Publicatiejaar: 2013 Aantal pagina's: 29

De Vlaamse overheid wil de gemeenten stimuleren om een lokaal woonbeleid uit te voeren, dat gesteund is op een goede planning en vertrekt vanuit de principes die in de Vlaamse Wooncode geschreven zijn. De Vlaamse Wooncode is het decreet dat het Woonbeleid in Vlaanderen regelt. De wooncode geeft aan de gemeenten de rol van coördinator van alle huisvestingsinitiatieven op hun grondgebied. Ze is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid, zoals het stimuleren van sociale woonprojecten,…

Bron: Woonbeleidsplan Ruiselede, p. 5 - 05-08-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Termen(7)
Vergrijzing
Bevolkingsontwikkelingen en woningmarkt
Omgevingsanalyses
Auteur, Redactie(1)
In opdracht van(1)