KennisWest

West-Vlaams memorandum voor toerisme 2014-2019
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie

West-Vlaams memorandum voor toerisme 2014-2019

Jaar uitgave 2014
Labels
Aantal pagina's 23
Taal Nederlands
Uitgever Westtoer
Auteur, Redactie Westtoer
In het nieuwe memorandum voor het West-Vlaamse toerisme vraagt het provinciebedrijf Westtoer aan de nieuwe Vlaamse Regering sterke impulsen voor de vier West-Vlaamse toeristische regio’s en Brugge. Vooral aan de Kust is er nood aan grote hefboomprojecten met landmarkkarakter. Westtoer vraagt de volledige erkenning van de provinciale rol inza…

In het nieuwe memorandum voor het West-Vlaamse toerisme vraagt het provinciebedrijf Westtoer aan de nieuwe Vlaamse Regering sterke impulsen voor de vier West-Vlaamse toeristische regio’s en Brugge. Vooral aan de Kust is er nood aan grote hefboomprojecten met landmarkkarakter. Westtoer vraagt de volledige erkenning van de provinciale rol inzake binnenlandmarketing en meer aandacht voor de bestemmingen in de buitenlandmarketing. Het logiesdecreet is aan een evaluatie toe. Toerisme Vlaanderen evolueert het best naar een EVA en Westtoer dringt opnieuw aan op een volwaardige minister voor toerisme.

Impulsen voor het West-Vlaamse toerisme
Naar aanleiding van de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering en de aanstelling van een nieuwe Vlaamse minister voor toerisme formuleert Westtoer zijn prioriteiten in de vorm van een nieuw memorandum. Voorzitter Franky De Block : “Als belangrijkste provinciale toeristische organisatie in Vlaanderen vraagt het provinciebedrijf krachtige impulsen voor het West-Vlaamse toerisme. Toerisme in West-Vlaanderen heeft een sterk economisch belang en we rekenen dan ook volop op Vlaamse steun voor de toeristische ontwikkeling van onze Provincie.”

Vlaanderen investeerde in de voorbije periode 11 miljoen euro via het Impulsprogramma Kust. De middelen gingen onder meer naar  basisinfrastructuur op strand en dijk, watersportclubs, speeltuigen op het strand, kwaliteitstrajecten in de private sector, marketingcampagnes en events. Westtoer pleit voor de periode 2015-2019 voor een tweede Impulsprogramma Kust met een jaarlijkse subsidiebudget van minimaal 2,2 miljoen euro.

Aan de Kust is er ook nood aan landmarkprojecten met hoogwaardige architectuur. Deze projecten dienen het imago en de aantrekkingskracht van de Kust op de internationale markten te versterken. In dit verband vraagt Westtoer binnen het tweede Impulsprogramma Kust extra budgetten en aparte financieringsmechanismen.

Voor de drie groene regio’s zijn erfgoed, fietsen, recreatie, gastronomie, kamperen, kwaliteitszorg en kleinschalig logies belangrijke aandachtspunten.  Gebiedsgericht legt Westtoer volgende accenten:  de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog voor de Westhoek, de ontsluiting van het industrieel erfgoed voor de Leiestreek en het landschapspark Bulskampveld voor het Brugse Ommeland. Voor de kunststad Brugge staat een hedendaags congrescentrum op de verlanglijst.

Vlaanderen Vakantieland en buitenlandmarketing
Als gevolg van de interne staatshervorming is binnenlandmarketing een bevoegdheid van het provinciale niveau. Jaarlijks investeren de vijf provincies 1,5 miljoen euro in de Vlaanderen Vakantielandcampagne. De sector legt hier nog eens 600.000 euro naast.
 
Westtoer vraagt samen met de vier andere provinciale toeristische organisaties de volledige en consequente erkenning van de taak die de provincies inzake binnenlandmarketing  uitoefenen. Westtoer vraagt  de volledige overdracht van het merk Vlaanderen Vakantieland en van de domeinnamen www.vlaanderen-vakantieland.be en www.vlaanderen-vakantieland.nl vanuit Toerisme Vlaanderen aan Logeren in Vlaanderen. Inzake buitenlandmarketing wenst Westtoer dat de West-Vlaamse bestemmingen centraal zouden staan in de campagnes van Toerisme Vlaanderen. Westtoer vraagt dan ook een bijsturing van het internationaal marketingplan van Toerisme Vlaanderen. In het verleden lag er te veel focus op de productlijnen eet-, drink- en tafelcultuur, kunsten en erfgoed, mode, wielercultuur.                       
 
Verfijning van het logiesdecreet                                                                      
Volgens Westtoer dient elke logiesfaciliteit op termijn vergund en geclassificeerd te zijn. Dit betekent dat Toerisme Vlaanderen in de toekomst elke logiesonderneming kan promoten. Dit impliceert de opheffing van de mogelijkheid tot aanmelding van een kleine gastenkamerexploitatie (1 à 2 kamers) en van de vakantiewoningen. Aan de Kust zijn er bijvoorbeeld circa 11.000 vakantiewoningen aangemeld, slechts een hele kleine minderheid is vergund en kan gepromoot worden door Toerisme Vlaanderen. Het logiesdecreet schiet hierbij aan zijn doelstelling voorbij.
 
Verder vraagt Westtoer aan de nieuwe Vlaamse Regering een grondige evaluatie en verfijning van het logiesdecreet. Dit leidt tot een verregaande administratieve vereenvoudiging. Specifieke voorstellen zijn de opheffing van de aparte classificatie voor de gastenkamers in de vijf Kunststeden en het ontwikkelen van een classificatie voor het vakantielogies. Het verscherpen van de handhaving  t.o.v. ondernemingen die niet in regel zijn met het logiesdecreet en die zich toch promoten op de toeristische markt (bv. via AirB&B) is een noodzaak.                                         
 
Sociaal toerisme
Naast het commercieel verblijfstoerisme wijst Westtoer op het belang van het sociaal toerisme. In 2012 stond het toerisme voor specifieke doelgroepen in voor 1.356.300 overnachtingen. Aan de Kust betekent dit 9,5 procent van alle overnachtingen. In dit kader pleit Westtoer voor nieuwe impulsen in het Vlaamse beleid op het vlak van sociaal toerisme. Westtoer verwijst hierbij naar het recente succes van de nieuwe jeugdherberg in Oostende.
 
Toerisme Vlaanderen als EVA                                                                          
Westtoer vraagt dat Toerisme Vlaanderen zou uitgroeien tot een sterk toerisme-agentschap waarin alle onderdelen van de Vlaamse toeristische administratie samenkomen. Volgens Westtoer en de vier overige provinciale toeristische organisaties kan dit het best in de juridische vorm van een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van publiek recht met een effectieve Raad van Bestuur.  Westtoer wenst een duidelijke taakverdeling tussen het Vlaamse en het provinciale bestuursniveau inzake alle beleidsvelden zoals kennis en onderzoek, onthaal, gidsenwerking, enzovoort.                                    
 
Minister voor Toerisme                                                                                    
Westtoer pleit opnieuw voor een Minister voor Toerisme binnen de Vlaamse Regering waarbij toerisme een hoofdbevoegdheid blijft naast andere bevoegdheden. Een volwaardige minister voor Toerisme is een essentiële voorwaarde voor een slagvaardig toeristisch beleid.