Publicatie

Wegwijs in de ruimtelijke economie: doorkijk naar planning en management van ruimte

Publicatiejaar: 2005 Aantal pagina's: vi, 273

Dit boek biedt een kader voor iedereen die in aanraking wil komen met het specialistisch domein van Regional Science. Deze wetenschap verricht onderzoek naar de interferenties tussen ruimte en economie. Dit boek doet ook dienst als handboek voor Master-opleidingen.

In de tweede druk wordt meer aandacht besteed aan een aantal nieuwe ruimtelijke vraagstukken. Voorts wordt een meer omstandig hoofdstuk gewijd aan maatschappelijke trends met gevolgen voor de ruimtelijke economie van stad en regio.

Fysiek in de collectie
Termen(10)
Vrijetijdsbesteding
Trends in retail
bbp
Ruimtelijke economie
Auteur(1)
Georges Allaert
Uitgever(1)
Academia Press